W Monachium odbyło się kolejny ITEC IRATA Technical Event and Conference połączony z AGM Annual General Meeting (Roczne Walne Zebranie). Odbyło się wiele zebrań Komisji IRATA, dyskusji oraz technicznych demonstracji.

Kilka widoczków w załączeniu. Oficjalne wnioski, zalecenia i zmiany zostaną opublikowane przez IRATA wkrótce.