W dniu 19.11.2023 odbyło się w Opolu w siedzibie firmy Ascent spotkanie polskich szkół IRATA oraz Warsztaty Assessorów i Instruktorów IRATA.

W spotkani wzięły udział firmy Ascent, Vulcan, Rojam, Rely on Nutec, Wysokościówka,  SWAT, PSI System, High Work oraz assessorzy IRATA Mariusz Majchrowicz, Marek Radwański, Bartosz Baran, Sławomir Smelkowski, Łukasz Łabądź, Maciej Kosiński, a także Wiodący Instruktorzy Szkół IRATA.

Spotkanie i Warsztaty poświęcone były najnowszym zmianom i wymaganiom wprowadzanym przez IRATA i problemom pojawiającym się w naszym regionie związanym ze szkoleniem oraz planom działania i propozycjom adresowanym do Zarządu i Walnego Zebrania IRATA.

Zebranie ustaliło wspólne stanowisko w sprawach testów teoretycznych, zmian jakie chcielibyśmy wprowadzić do systemu szkolenia IRATA, pracy Biura IRATA oraz działań związanych z digitalizacją procesu Rejestracji i wydawania Certyfikatów, a także cyfrowego Logbooka IRATA.

Omówiono i zunifikowano kilka manewrów indywidualnych i ratowniczych pod kontem szkolenia i egzaminowania.  

Było to pierwsze takie spotkanie łączące Szkoły i Assessorów oraz Warsztaty. Mamy nadzieję, że zaowocuje to wprowadzeniem zmian ważnych dla techników IRATA w Polsce i okolicznych krajach, usprawnieniem działania IRATA z korzyścią dla szkół i techników oraz podniesieniem poziomu wyszkolenia techników.