Praca na wysokości to jedno z największych zagrożeń w miejscu pracy. Przepisy prawa określają ją jako szczególnie niebezpieczną wymagającą specjalistycznego szkolenia. Zgodnie z przepisami prawa szkolenia są przeprowadzane jako szkolenia BHP wstępne i okresowe. Szkolenia powinny być odświeżane nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Wykonywana jest na bardzo różnych konstrukcjach i w zróżnicowanych środowiskach. Wymaga precyzyjnego określenia zagrożeń, właściwego doboru sprzętu i systemów asekuracji oraz indywidualnego dobranego do zagrożeń szkolenia.

Wybierz z menu po prawej interesujący Cię kurs ->