W dniach 23-25 października w Cape Town w Południowej Afryce odbył się kolejny ITEC (IRATA Technical Event & Conference) połączony z AGM (Annual General Meeting) Rocznym Walnym Zebraniem. W zebraniu wzięło udział około 200 reprezentantów Firm Członkowskich IRATA z całego świata w tym Ascent i Climbex S.A. z Polski.

W ramach ITEC odbyły się prezentacje RAC (Regional Advisory Committe) w tym po raz pierwszy niedawno powołanej EERAC (East European Regional Advisory Committee) oraz prezentacje i dyskusje w ramach wszystkich Komisji IRATA – Training Committee, Health & Safety Committee, Equipment & Standards Committee. Odbyło się także otwarte zebranie Zarządu IRATA Executive Committee. Ogłoszono również skład wybranego na kolejne 2 lata Zarządu IRATA oraz składy poszczególnych Komisji.

Podczas zebrań dyskutowano wiele ważnych tematów dotyczących bieżących problemów, projektów i wyzwań stojących przed Stowarzyszeniem.

Podczas spotkania Komisji Szkolenia odbyła się m.in. dyskusja na temat zmian w TACS oraz planowanych wymagań wobec Assessorów oraz Instruktorów IRATA.

Podczas spotkania Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa zaprezentowano m.in. roboczą wersję językową filmu dotyczącego zagrożeń liny na ostrych krawędziach. Omówiono również sposoby oraz zasady tworzenia kolejnych wersji w językach krajów gdzie znajdują się firmy członkowski.

Podczas spotkania Komisji Sprzętu i Standardów zaprezentowano m.in. wyniki badań sił działających na punktach do pracy w ograniczeniu oraz postępy w przygotowaniu do wdrożenia szkolenia i egzaminów RAMRAS (Rope Access Manager Rope Access Supervisor).

Zjazd zakończył się dorocznym oficjalnym obiadem reprezentantów Firm Członkowskich połączonym z wręczeniem nagród dla najaktywniejszego Wolontariusza pracującego dla rozwoju IRATA oraz dla najbardziej zasłużonego Działacza IRATA. Ogłoszono również miejsce kolejnego ITEC 2018, którym będzie Londyn.

DO POBRANIA: IRATA_Committes_2017 – PDF