sprat-logo1Rope Access SPRAT

EN – SPRAT (Society of Profesional Rope Access Technicians) to międzynarodowe stowarzyszenie zawodowe techników dostępu linowego założone w Stanach Zjednoczonych w połowie lat dziewięćdziesiątych. Zrzesza głównie techników dostępu linowego i, jako największe w Ameryce Północnej, firmy działające od Alaski po Meksyk. SPRAT jest jednym z najstarszych stowarzyszeń dostępu linowego, posiada członków także w Europie i Azji. To organizacja najmocniej ze wszystkich na świecie związana z przemysłem farm wiatrowych, a jej członkowie pracują na turbinach wiatrowych zarówno na lądzie, jak i na morzu 

(off shore). Certyfikat technika SPRAT otwiera drogę do kariery w branży farm wiatrowych oraz branżach wykorzystujących dostęp linowy na lądzie i na morzu w kilkunastu krajach na świecie.

SPRAT Level 1. Szkolenie podstawowe trwa minimum 4 dni i oraz 1 dzień na przeprowadzenie egzaminu. Przeznaczone dla wszystkich rozpoczynających karierę zawodową w dostępie linowym, posiadających odpowiednie predyspozycje fizyczne i psychiczne do pracy na wysokości.

Obejmuje podstawowy zakres teorii i umiejętności praktycznych wymaganych przy typowych pracach w dostępie linowym. Realizuje teoretyczne wykłady o sprzęcie do prac na wysokości i prac linowych, podstawowych węzłach, normach i regulacjach prawnych związanych z pracami wysokościowymi i linowymi, a także o teorii sił działających w układach linowych i podczas upadku z wysokości. Zajęcia praktyczne dotyczą budowy podstawowych stanowisk linowych i punktów kotwiczących, podstawowych techniki linowych i ratowniczych oraz pracy z amortyzatorami upadku.

SPRAT Level 2.  Szkolenie trwa minimum 4 dni i oraz 1 dzień na przeprowadzenie egzaminu. Przeznaczone jest dla osób posiadających stopień SPRAT Level 1 oraz odpowiednie predyspozycje fizyczne i psychiczne do pracy na wysokości. Wymagane jest przepracowanie minimum 6 miesięcy jako technik Level 1 i udokumentowanie w Logbooku minimum 500 roboczogodzin przepracowanych w systemie SPRAT.

Szkolenie obejmuje pełny zakres teorii i umiejętności praktycznych wymaganych przy wszechstronnych i skomplikowanych pracach w dostępie linowym, techniki wyciągania i transportu linowego oraz szeroki zakres autoratownictwa linowego. Wykłady teoretyczne poświęcone są sprzętowi do prac na wysokości i prac linowych, węzłom, normom i regulacjom prawnym związanym z pracami wysokościowymi i linowymi oraz teorii sił działających w układach linowych i podczas upadku z wysokości. Zajęcia praktyczne dotyczą budowy stanowisk i punktów kotwiczących, podstawowych i zaawansowanych technik budowy układów linowych i poruszania się po nich, wspinania z amortyzatorami upadku, wspinania techniką sztucznych ułatwień w pionie, układów wyciągania i transportu linowego oraz zaawansowanych technik autoratownictwa linowego.

SPRAT Level 3. Szkolenie trwa minimum 4 dni i oraz 1 dzień na przeprowadzenie egzaminu. Skierowane jest do osób posiadających kwalifikacje stopnia SPRAT Level 2 oraz mających odpowiednie predyspozycje fizyczne i psychiczne do pracy na wysokości. Wymagane jest przepracowanie minimum 12 miesięcy jako technik Level 2 oraz udokumentowanie w Logbooku minimum 1000 roboczogodzin przepracowanych w systemie SPRAT.

Szkolenie obejmuje pełny zakres teorii i umiejętności praktycznych wymaganych przy wszechstronnych i skomplikowanych pracach w dostępie linowym, zaawansowanych technikach wyciągania i transportu linowego oraz zaawansowanych technikach autoratownictwa linowego i ratownictwa zespołowego. Realizuje teoretyczne wykłady na temat sprzętu do prac na wysokości i prac linowych, ratownictwa i wspinaczki z dolną asekuracją, węzłów, norm i regulacji prawnych związanych z pracami wysokościowymi i linowymi oraz teorii sił działających w układach linowych czy podczas upadku z wysokości. Zajęcia praktyczne obejmują budowę stanowisk i punktów kotwiczących, instalację punktów kotwiczących ekspansywnych i wklejanych, zaawansowane techniki linowe i budowę skomplikowanych układów linowych, wspinanie z amortyzatorami upadku, wspinanie techniką sztucznych ułatwień, zaawansowane układy wyciągania i transportu linowego, zaawansowane techniki autoratownictwa linowego i ratownictwo zespołowe.

Direct Entry Level 2. Szkolenie trwa minimum 4 dni oraz 1 dzień na przeprowadzenie egzaminu. Przeznaczone jest wyłącznie dla osób, które udokumentują przepracowanie minimum 1000 godzin w systemie linowym zbliżonym do SPRAT, dopuszczonych do szkolenia Direct Entry przez Komisję Szkolenia SPRAT. Kandydaci muszą posiadać odpowiednie predyspozycje fizyczne i psychiczne do pracy na wysokości.

Direct Entry Level 3. Szkolenie trwa minimum 4 dni i oraz 1 dzień na przeprowadzenie egzaminu. Przeznaczone jest wyłącznie dla osób, które udokumentują przepracowanie minimum 1500 godzin w systemie linowym zbliżonym do SPRAT, oraz dopuszczonych do szkolenia Direct Entry przez Komisję Szkolenia SPRAT. Kandydaci muszą posiadać odpowiednie predyspozycje fizyczne i psychiczne do pracy na wysokości.

Wymagania dla uczestników szkoleń dostępu linowego SPRAT:

– ukończone 18 lat,
– sprawność fizyczna i psychiczna gwarantująca bezpieczne prowadzenie wymagających prac na wysokości,
– odporność na trudne warunki atmosferyczne w pracy na wysokości
– brak przeciwwskazań medycznych do pracy na wysokości, takich jak:

  • choroby serca/bóle w klatce piersiowej,
  • wysokie ciśnienie krwi,
  • epilepsja, omdlenia,
  • lęk wysokości, zawroty głowy,
  • zaburzenia równowagi,
  • zaburzenia funkcji kończyn,
  • uzależnienie od alkoholu lub środków odurzających,
  • zaburzenia psychiczne,
  • cukrzyca.