otdlCCESS Rope OTDL

EN – OTDL (Organizacja Techników Dostępu Linowego) to założone w Polsce w 2009 roku stowarzyszenie zawodowe zrzeszające techników dostępu linowego. Tworzy wytyczne do prowadzenia prac w dostępie linowym oraz do prowadzenia szkoleń licencjonowanych przez OTDL. System OTDL wzoruje się na systemie IRATA. Zakres szkoleń na poszczególnych poziomach jest równie szeroki, jak w organizacjach międzynarodowych. Program szkolenia rozbudowany jest w kilku tematach o specyficzne dla Polski aspekty pracy na linach. Certyfikat technika OTDL jest powszechnie akceptowany w Polsce w branżach wykorzystujących dostęp linowy na lądzie.

OTDL Poziom 1

Szkolenie podstawowe trwa minimum 4 dni, a egzamin – 1 dzień. Przeznaczone jest dla wszystkich rozpoczynających karierę zawodową w dostępie linowym, posiadających odpowiednie predyspozycje fizyczne i psychiczne do pracy na wysokości.

Szkolenie obejmuje podstawowy zakres teorii i umiejętności praktycznych wymaganych przy typowych pracach w dostępie linowym. Przewiduje teoretyczne wykłady o sprzęcie do prac na wysokości i prac linowych, podstawowych węzłach, normach i regulacjach prawnych związanych z pracami wysokościowymi i linowymi, a także o teorii sił działających w układach linowych i podczas upadku z wysokości. Zajęcia praktyczne dotyczą budowy podstawowych stanowisk linowych i punktów kotwiczących, podstawowych technik linowych i ratowniczych oraz pracy z amortyzatorami upadku.

OTDL Poziom 2

Szkolenie trwa minimum 4 dni i zakłada 1 dzień na przeprowadzenie egzaminu. Przeznaczone jest dla posiadaczy stopnia OTDL Poziom 1, mających odpowiednie predyspozycje fizyczne i psychiczne do pracy na wysokości. Wymagane jest przepracowanie minimum 12 miesięcy jako technik Poziomu 1 oraz udokumentowanie w Logbooku minimum 1000 roboczogodzin przepracowanych w systemie dostępu linowego.

Obejmuje pełny zakres teorii i umiejętności praktycznych wymaganych przy wszechstronnych i skomplikowanych pracach w dostępie linowym, techniki wyciągania i transportu linowego oraz szeroki zakres autoratownictwa linowego. Realizuje teoretyczne wykłady o sprzęcie do prac na wysokości i prac linowych, węzłach, normach i regulacjach prawnych związanych z pracami wysokościowymi i linowymi, a także o teorii sił działających w układach linowych i podczas upadku z wysokości. Zajęcia praktyczne dotyczą budowy stanowisk i punktów kotwiczących, podstawowych i zaawansowanych technik budowy układów linowych i poruszania się po nich, wspinania z amortyzatorami upadku, wspinania techniką sztucznych ułatwień w pionie, układów wyciągania i transportu linowego oraz zaawansowanych technik autoratownictwa linowego.

OTDL Poziom 3

Szkolenie trwa minimum 4 dni i zakłada 1 dzień na przeprowadzenie egzaminu. Skierowane jest do osób posiadających kwalifikacje stopnia OTDL Poziom 2 oraz odpowiednie predyspozycje fizyczne i psychiczne do pracy na wysokości. Wymagane przepracowanie minimum 12 miesięcy jako technik Poziomu 2 oraz udokumentowanie w Logbooku minimum 2000 roboczogodzin przepracowanych w systemie dostępu linowego.

Szkolenie obejmuje pełny zakres teorii i umiejętności praktycznych wymaganych przy wszechstronnych i skomplikowanych pracach w dostępie linowym, zaawansowanych technikach wyciągania i transportu linowego, zaawansowanych technikach autoratownictwa linowego i zespołowego. Przewiduje teoretyczne wykłady o sprzęcie do prac na wysokości i prac linowych, ratownictwa i wspinaczki z dolną asekuracją, węzłach, normach i regulacjach prawnych związanych z pracami wysokościowymi i linowymi, teorii sił działających w układach linowych i podczas upadku z wysokości. Zajęcia praktyczne obejmują budowę stanowisk i punktów kotwiczących, instalację punktów kotwiczących ekspansywnych i wklejanych, zaawansowane techniki linowe i budowę skomplikowanych układów linowych, wspinanie z amortyzatorami upadku, wspinanie techniką sztucznych ułatwień, zaawansowane układy wyciągania i transportu linowego, zaawansowane techniki autoratownictwa linowego, ratownictwo zespołowe.

 

Bezpośrednie Przejście na Poziom 2 i 3

Wymaga uzyskania zgody Komisji Weryfikacyjnej OTDL, wydawanej na podstawie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej niezbędne doświadczenie w pracy w dostępie linowym. Szczegółowe kryteria określone są w Procedurze bezpośredniego przejścia OTDL. Szkolenie trwa minimum 4 dni i zakłada 1 dzień na przeprowadzenie egzaminu. Przeznaczone jest wyłącznie dla osób z dużym i różnorodnym doświadczeniem w pracach i nadzorze prac w dostępie linowym.

Wymagania dla uczestników szkoleń dostępu linowego OTDL

– ukończone 18 lat,
– zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości powyżej 3 m,
– sprawność fizyczna i psychiczna gwarantująca bezpieczne prowadzenie wymagających prac na wysokości,
– odporność na trudne warunki atmosferyczne w pracy na wysokości
– brak przeciwwskazań medycznych do pracy na wysokości, takich jak:

  • choroby serca/bóle w klatce piersiowej,
  • wysokie ciśnienie krwi,
  • epilepsja, omdlenia,
  • lęk wysokości, zawroty głowy,
  • zaburzenia równowagi,
  • zaburzenia funkcji kończyn,
  • uzależnienie od alkoholu lub środków odurzających,
  • zaburzenia psychiczne,
  • cukrzyca.