Rope Access IRATA

PageLines- box-1.jpg

EN – IRATA International (Industrial Rope Access Trade Association) to międzynarodowe stowarzyszenie zawodowe techników dostępu linowego, zarejestrowane w Wielkiej Brytanii w 1988 roku przez kilka firm szkockich i angielskich prowadzących prace linowe (alpinizm przemysłowy) na lądzie oraz na morskich platformach wydobywczych (off shore). IRATA jest najstarszym i największym stowarzyszeniem dostępu linowego na świecie, które przez 27 lat nieustannie rozwija się, wyznaczając standardy zawodowe i bezpieczeństwa i rozszerzając je na cały świat. Od początku istnienia precyzyjnie zarejestrowała miliony roboczogodzin wypracowanych przez swoich techników na całym świecie i może pochwalić się najlepszą w skali świata statystyką bezpieczeństwa pracy na wysokości. Do 2016 roku w systemie tym zostało wyszkolonych ponad 95 000 techników. IRATA zrzesza ponad 300 firm Operator i Trener ze wszystkich kontynentów.

Jako jedyne stowarzyszenie dostępu linowego jest uznawana przez najbardziej uznane firmy działające w budownictwie, przemyśle ciężkim, chemicznym, ropy i gazu, morskim i farm wiatrowych, zarówno na lądzie, jak i na morzu. Certyfikat kompetencji techników dostępu linowego IRATA jest honorowany na całym świecie jako dowód najwyższych kwalifikacji zawodowych i potwierdzenie najwyższych standardów bezpieczeństwa i kultury pracy. Otwiera on drogę do kariery w najbardziej zaawansowanych technicznie i najbardziej wymagających w kategorii bezpieczeństwa branżach wykorzystujących dostęp linowy.

IRATA Level 1. Szkolenie podstawowe trwa minimum 5 dni i oraz 1 dzień na przeprowadzenie egzaminu. Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających karierę zawodową w dostępie linowym, mających odpowiednie predyspozycje fizyczne i psychiczne do pracy na wysokości.

Obejmuje podstawowy zakres teorii i umiejętności praktycznych wymaganych przy typowych pracach w dostępie linowym. Realizuje teoretyczne wykłady o sprzęcie do prac na wysokości i do prac linowych, podstawowych węzłach, normach i regulacjach prawnych związanych z pracami wysokościowymi i linowymi, a także o teorii sił działających w układach linowych i podczas upadku z wysokości. Zajęcia praktyczne obejmują budowę stanowisk i punktów kotwiczących, podstawowe techniki linowe, montaż lin poręczowych, wspinanie z amortyzatorami upadku i podstawowe techniki ratownicze.

IRATA Level 2. Szkolenie trwa minimum 5 dni i oraz 1 dzień na przeprowadzenie egzaminu. Przeznaczone jest dla posiadaczy kwalifikacji stopnia IRATA Level 1, mających odpowiednie predyspozycje fizyczne i psychiczne do pracy na wysokości. Wymagane jest przepracowanie minimum 12 miesięcy jako technik Level 1 oraz udokumentowanie w Logbooku minimum 1000 roboczogodzin przepracowanych w systemie IRATA.

Obejmuje pełny zakres teorii i umiejętności praktycznych wymaganych przy wszechstronnych i skomplikowanych pracach w dostępie linowym, techniki wyciągania i transportu linowego oraz szeroką wiedzę na temat autoratownictwa linowego. Realizuje teoretyczne wykłady o sprzęcie do prac na wysokości i prac linowych, węzłach, normach i regulacjach prawnych związanych z pracami wysokościowymi i linowymi, a także o teorii sił działających w układach linowych i podczas upadku z wysokości. Zajęcia praktyczne dotyczą budowy stanowisk i punktów kotwiczących, podstawowych i zaawansowanych technik budowy układów linowych i poruszania się po nich, wspinania z amortyzatorami upadku, wspinania techniką sztucznych ułatwień w pionie, układów wyciągania i transportu linowego oraz zaawansowanych technik autoratownictwa linowego.

IRATA Level 3. Szkolenie trwa minimum 5 dni oraz 1 dzień na przeprowadzenie egzaminu. Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających kwalifikacje stopnia IRATA Level 2 oraz mających odpowiednie predyspozycje fizyczne i psychiczne do pracy na wysokości. Wymagane jest przepracowanie minimum 12 miesięcy jako technik Level 2 i udokumentowanie w Logbooku minimum 2000 roboczogodzin łącznie przepracowanych w systemie IRATA.

Obejmuje pełny zakres teorii i umiejętności praktycznych wymaganych przy wszechstronnych i skomplikowanych pracach w dostępie linowym, zaawansowanych technikach wyciągania i transportu linowego oraz zaawansowanych technikach autoratownictwa linowego i ratownictwa zespołowego. Realizuje teoretyczne wykłady na tematu sprzętu do prac na wysokości i prac linowych, ratownictwa i wspinaczki z dolną asekuracją, węzłów, norm i regulacji prawnych związanych z pracami wysokościowymi i linowymi, a także teorii sił działających w układach linowych, podczas upadku z wysokości i wspinaczki z dolną asekuracją. Zajęcia praktyczne dotyczą budowy stanowisk i punktów kotwiczących, instalacji punktów kotwiczących ekspansywnych i wklejanych, zaawansowanych technik linowych i budowy skomplikowanych układów linowych, wspinania z amortyzatorami upadku, wspinania techniką sztucznych ułatwień, zaawansowanych układów wyciągania i transportu linowego, zaawansowanych technik autoratownictwa linowego i ratownictwa zespołowego.

Direct Entry Level 2.  Szkolenie trwa minimum 5 dni i wymaga  2 dni na przeprowadzenie egzaminu. Szkolenie przeznaczone wyłącznie dla osób, które udokumentują przepracowanie minimum 1500 godzin w systemie linowym zbliżonym do IRATA, oraz dopuszczonych do szkolenia Direct Entry przez Moderatora IRATA. Kandydaci muszą posiadać odpowiednie predyspozycje fizyczne i psychiczne do pracy na wysokości.

Skierowane jest wyłącznie do osób posiadających duże doświadczenie w pracach linowych i kompetencje z zakresu Level 1 i Level 2. Obejmuje pełny zakres teorii i umiejętności praktycznych wymaganych przy wszechstronnych i skomplikowanych pracach w dostępie linowym, techniki wyciągania i transportu linowego oraz podstawowe elementy autoratownictwa linowego. Realizuje teoretyczne wykłady o sprzęcie do prac na wysokości i do prac linowych, węzłach, normach i regulacjach prawnych związanych z pracami wysokościowymi i linowymi, a także o teorii sił działających w układach linowych i podczas upadku z wysokości. Zajęcia praktyczne zakładają budowę stanowisk i punktów kotwiczących, podstawowe i zaawansowane techniki budowy układów linowych i poruszania się po nich, wspinanie z amortyzatorami upadku, wspinanie techniką sztucznych ułatwień w pionie, układy wyciągania i transportu linowego oraz zaawansowane techniki autoratownictwa linowego.

Direct Entry Level 3. Szkolenie trwa minimum 5 dni i wymaga 2 dni na przeprowadzenie egzaminu. Przeznaczone jest wyłącznie dla osób, które udokumentują przepracowanie minimum 2000 godzin w systemie linowym zbliżonym do IRATA, oraz dopuszczonych do szkolenia Direct Entry przez Moderatora IRATA. Kandydaci muszą być zatrudnieni w Polskiej firmie zrzeszonej w IRATA. Muszą także posiadać odpowiednie predyspozycje fizyczne i psychiczne do pracy na wysokości.

Szkolenie skierowane jest wyłącznie do osób posiadających duże doświadczenie w pracach linowych i mających umiejętności obejmujące zakres Level 1, Level 2 i Level 3. Obejmuje pełny zakres teorii i umiejętności praktycznych wymaganych przy wszechstronnych i skomplikowanych pracach w dostępie linowym, zaawansowanych technikach wyciągania i transportu linowego oraz zaawansowanych technikach autoratownictwa linowego i ratownictwa zespołowego. Realizuje teoretyczne wykłady o sprzęcie do prac na wysokości, prac linowych, ratownictwa i wspinaczki z dolną asekuracją, o węzłach, normach i regulacjach prawnych związanych z pracami wysokościowymi i linowymi, a także o teorii sił działających w układach linowych czy podczas upadku z wysokości. Zajęcia praktyczne obejmują budowę stanowisk i punktów kotwiczących, instalację punktów kotwiczących ekspansywnych i wklejanych, zaawansowane techniki linowe i budowę skomplikowanych układów linowych, wspinanie z amortyzatorami upadku, wspinanie techniką sztucznych ułatwień, zaawansowane układy wyciągania i transportu linowego, zaawansowane techniki autoratownictwa linowego, ratownictwo zespołowe.

Wymagania dla uczestników szkoleń dostępu linowego IRATA:

– ukończone 18 lat,
– sprawność fizyczna i psychiczna gwarantująca bezpieczne prowadzenie wymagających prac na wysokości,
– odporność na trudne warunki atmosferyczne w pracy na wysokości,
– brak przeciwwskazań medycznych do pracy na wysokości, takich jak:

  • wysokie ciśnienie krwi,
  • epilepsja, omdlenia,
  • lęk wysokości, zawroty głowy,
  • zaburzenia równowagi,
  • zaburzenia funkcji kończyn,
  • uzależnienie od alkoholu lub środków odurzających,
  • zaburzenia psychiczne,
  • cukrzyca